επιστροφή - αρχική σελίδα

ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Χ.Β.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Οδηγός Σπουδών


  Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  
Ανήκει στη: Ανεξάρτητα Τμήματα
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 891375-76
Φαξ: 2310 891377

Γενικά στοιχεία:

Το τμήμα έχει ως σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων άρτια καταρτισμένων, ώστε να προάγουν τη γνώση στη γλώσσα, την ιστορία, και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών, αλλά και να μελετούν και να αναπτύσσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα.
Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος προσδιορίζεται από τις εξής κατευθύνσεις:
Α Βαλκανικών Σπουδών
Β. Σλαβικών Σπουδών
Γ. Ανατολικών Σπουδών


Αντικείμενο σπουδών:

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε 8 εξάμηνα. Για την λήψη πτυχίου απαιτείται ο φοιτητής να περάσει τα απαιτούμενα 54 μαθήματα των 8 εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, συγκεντρώνοντας συνολικά 216 διδακτικές μονάδες.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τον Α΄ Κύκλο Σπουδών (εξάμηνα Α, Β, Γ, Δ) και τον Β' Κύκλο Σπουδών (εξάμηνα Ε, ΣΤ, Ζ, Η). Στον Α' Κύκλο Σπουδών παρέχεται ένα ισχυρό υπόβαθρο βασικών γνώσεων σε διεπιστημονικό επίπεδο. Στον Β' Κύκλο Σπουδών ενισχύεται η επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών με την επιλογή (ι) κατεύθυνσης και (ιι) γνωστικού χώρου.

Χαρακτηριστικό του προγράμματος σπουδών είναι τα εντατικά μαθήματα γλώσσας. Οι φοιτητές επιλέγουν τη Ρωσική η την Τουρκική γλώσσα, την οποία διδάσκονται και στα τέσσερα χρόνια των σπουδών τους, καθώς επίσης και μία δεύτερη Βαλκανική, Σλαβική η Ανατολική γλώσσα, την οποία διδάσκονται τα δύο τελευταία χρόνια.


Α' Κύκλος Σπουδών

Εξάμηνο 1ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά, Αρχές Μικροοικονομικής, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Μαθηματικά, Πληροφορική
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής, Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα I, Τουρκική Γλώσσα I, Εισαγωγή στις Βαλκανικές Σπουδές, Εισαγωγή στις Σλαβικές Σπουδές

Εξάμηνο 2ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά, Εισαγωγή στην Ιδιωτική Οικονομική και την Διοίκηση Επιχειρήσεων, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, Εισαγωγή στη Στατιστική, Αρχές Μικροοικονομικής, Ιστορία των Αυτοκρατοριών της Α., ΝΑ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα II, Τουρκική Γλώσσα II, Εισαγωγή στις Ανατολικές Σπουδές

Στο Α' και Β' εξάμηνο, από τα τρία μαθήματα: Εισαγωγή στις Βαλκανικές Σπουδές, Εισαγωγή στις Σλαβικές Σπουδές, Εισαγωγή στις Ανατολικές Σπουδές, πρέπει να επιλεγούν τα δύο

Εξάμηνο 3ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά: Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία, Μικροοικονομία, Συγκριτική Πολιτική, Κοινοτικό Θεσμικό Δίκαιο, Εφαρμοσμένη ανάλυση παλινδρόμησης, Εθνικά Κινήματα και συγκρότηση εθνικών κρατών στα Βαλκάνια (19ος-20ος αιώνας)
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα III, Τουρκική Γλώσσα III

Εξάμηνο 4ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά: Εισαγωγή στην Ιδιωτική Οικονομική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μακροοικονομία, Διεθνείς Σχέσεις στην Αν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή , Εθνογραφίες των Βαλκανίων, Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο. Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Γλώσσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα IV, Τουρκική Γλώσσα IV

Β' Κύκλος Σπουδών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εξάμηνο 5ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά: Σύγχρονα Πολιτικά Προγράμματα και Συστήματα Διακυβέρνησης των Κρατών της ΚΑΚ και της Ν.Α. Ευρώπης, Οικονομικά της Μετάβασης Ι,
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής, Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα V, Τουρκική Γλώσσα V, Επιλογή 1 από τις 3 γλώσσες: Βουλγαρική Γλώσσα I, Ρουμανική Γλώσσα I, Σερβική (Κροατική/Βοσνιακή) Γλώσσα Ι
Μαθήματα Επιλογής: Ειδικά Οικονομικά Θέματα Ι, Χρήμα και Νομισματική Πολιτική σε Οικονομίες Μετάβασης, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Εισαγωγή στην Οθωμανολογία, Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Σλαβική, Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης: Μετανάστες και Πρόσφυγες στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Οικονομική Ιστορία των Βαλκανίων: Νοοτροπίες και Συμπεριφορές (18ος-20ος αιώνας)

Εξάμηνο 6ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά: Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Οικονομικά της Μετάβασης ΙΙ, Λαοί και Ιστορία της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα VI, Τουρκική Γλώσσα VI, Επιλογή 1 από τις 3 γλώσσες: Βουλγαρική Γλώσσα II, Ρουμανική Γλώσσα II Σερβική(Κροατική/Βοσνιακή) Γλώσσα II,
Μαθήματα Επιλογής, Ειδικά Οικονομικά Θέματα ΙΙ, Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πιστοληπτικός Έλεγχος, Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο, Σύγχρονοι Εθνικισμοί, Συλλογικές Ταυτότητες και Μειονότητες στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Θέματα Σλαβικής Ιστορίας, Γλωσσολογίας /Γραμματολογίας ΙΙ, Γλώσσα, Θεσμοί και Ισλαμικοί Πολιτισμοί, Εθνογραφίες των Βαλκανίων

Εξάμηνο 7ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Χώρου, Προβλήματα Διεθνούς Ειρήνης, Ασφάλειας και Πολιτικής Σταθερότητας στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα VII, Τουρκική Γλώσσα VII, Επιλογή 1 από τις 3 γλώσσες: Βουλγαρική Γλώσσα III, Ρουμανική Γλώσσα III, Σερβική (Κροατική/Βοσνιακή) Γλώσσα IIΙ,
Μαθήματα Επιλογής: Οικονομική Μεγέθυνση σε Οικονομίες Μετάβασης, Αρχές Χρηματοοικονομικής, Δίκαιο Εμπορικών Συναλλαγών στη Ν.Α. Ευρώπη και την Παρευξείνια Ζώνη, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία, Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνών Σχέσεων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Κείμενα Ρωσσικής Λογοτεχνίας, Θρησκευτική Ομολογία και Πολιτική Ιδεολογία, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και Διαβαλκανικές Σχέσεις, Εθνογραφίες της Ανατολικής Ευρώπης, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία

Εξάμηνο 8ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Χώρου, Προβλήματα Ανάπτυξης και Εκυγχρονισμού στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα VIII, Τουρκική Γλώσσα VIII, Επιλογή 1 από τις 3 γλώσσες: Βουλγαρική Γλώσσα IV, Ρουμανική Γλώσσα IV, Σερβική (Κροατική/Βοσνιακή) Γλώσσα IV
Μαθήματα Επιλογής: Βιομηχανική Οικονομική σε Οικονομίες Μετάβασης, Αρχές Διεθνούς Τραπεζικής, Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία, Πολιτική Οικονομία των Βίαιων Συγκρούσεων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Θέματα Σλαβικής Ιστορίας, Γλωσσολογίας /Γραμματολογίας III, Ισλαμισμός και Εθνικισμός, Κοινωνικοπολιτικά Οικονομικά Κέιμενα Βουλγαρικής γλώσσας ή Κοινωνικοπολιτικά Οικονομικά Κέιμενα Σερβικής γλώσσας, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία

Β' Κύκλος Σπουδών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εξάμηνο 5ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά, Σύγχρονα Πολιτικά Προγράμματα και Συστήματα Διακυβέρνησης των Κρατών της ΚΑΚ και της Ν.Α. Ευρώπης, Οικονομικά της Μετάβασης Ι
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Ρωσική Γλώσσα V, Επιλογή 1 από τις 3 γλώσσες: Βουλγαρική Γλώσσα I, Πολωνική Γλώσσα I, Σερβική (Κροατική/Βοσνιακή) Γλώσσα I,
Μαθήματα Επιλογής: Ειδικά Οικονομικά Θέματα Ι, Χρήμα και Νομισματική Πολιτική σε Οικονομίες Μετάβασης, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Οικονομική Ιστορία των Βαλκανίων: Νοοτροπίες και Συμπεριφορές (18ος-20ος αιών), Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Σλαβική, Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης: Μετανάστες και Πρόσφυγες στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη

Εξάμηνο 6ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά: Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Οικονομικά της Μετάβασης ΙΙ, Λαοί και Ιστορία της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα VI, Τουρκική Γλώσσα VI, Επιλογή 1 από τις 3 γλώσσες: Βουλγαρική Γλώσσα II, Πολωνική Γλώσσα II, Σερβική (Κροατική / Βοσνιακή) Γλώσσα II
Μαθήματα Επιλογής: Ειδικά Οικονομικά Θέματα ΙΙ, Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πιστοληπτικός Έλεγχος, Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο, Σύγχρονοι Εθνικισμοί, Συλλογικές Ταυτότητες και Μειονότητες στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Θέματα Σλαβικής Ιστορίας, Γλωσσολογίας /Γραμματολογίας Ι, Θέματα Σλαβικής Ιστορίας, Γλωσσολογίας /Γραμματολογίας ΙΙ

Εξάμηνο 7ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Χώρου, Προβλήματα Διεθνούς Ειρήνης, Ασφάλειας και Πολιτικής Σταθερότητας στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Ρωσική Γλώσσα VII, Επιλογή 1 από τις 3 γλώσσες: Βουλγαρική Γλώσσα III, Ρουμανική Γλώσσα III, Σερβική (Κροατική/Βοσνιακή) Γλώσσα III
Μαθήματα Επιλογής: Οικονομική Μεγέθυνση σε Οικονομίες Μετάβασης, Αρχές Χρηματοοικονομικής, Δίκαιο Εμπορικών Συναλλαγών στη Ν.Α. Ευρώπη και την Παρευξείνια Ζώνη, Διπλωματική Εργασία, Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνών Σχέσεων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Κείμενα Ρωσικής Λογοτεχνίας, Εθνογραφίες της Ανατολικής Ευρώπης, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία

Εξάμηνο 8ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Χώρου, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Προβλήματα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού στην Α. και Ν.Α Ευρώπη
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής: Ρωσική Γλώσσα VIII, Επιλογή 1 από τις 3 γλώσσες: Βουλγαρική Γλώσσα IV, Ρουμανική Γλώσσα IV, Σερβική (Κροατική/Βοσνιακή) Γλώσσα IV
Μαθήματα Επιλογής: Βιομηχανική Οικονομική σε Οικονομίες Μετάβασης, Αρχές Διεθνούς Τραπεζικής, Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Πολιτική Οικονομία των Βίαιων Συγκρούσεων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Θέματα Σλαβικής Ιστορίας, Γλωσσολογίας /Γραμματολογίας III, Κοινωνικοπολιτικά Οικονομικά Κείμενα Σερβικής γλώσσας ή Κοινωνικοπολιτικά Οικονομικά Κείμενα Πολωνικής γλώσσας ή Κοινωνικοπολιτικά Οικονομικά Κείμενα Βουλγαρικής γλώσσας, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία

Β' Κύκλος Σπουδών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εξάμηνο 5ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά, Οικονομικά της Μετάβασης Ι, Σύγχρονα Πολιτικά Προγράμματα και Συστήματα Διακυβέρνησης των Κρατών της ΚΑΚ και της Ν.Α. Ευρλωπης,
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής, Τουρκική Γλώσσα V, Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Αραβική Γλώσσα Ι, Σερβοκροατική Γλώσσα Ι
Μαθήματα Επιλογής, Ειδικά Οικονομικά Θέματα Ι, Χρήμα και Νομισματική Πολιτική σε Οικονομίες Μετάβασης, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Οικονομική Ιστορία των Βαλκανίων: Νοοτροπίες και Συμπεριφορές (18ος-20ος αιών), Εισαγωγή στην Οθωμανολογία, Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης: Μετανάστες και Πρόσφυγες στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη

Εξάμηνο 6ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά, Οικονομία της Μετάβασης ΙΙ, Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Λαοί και Ιστορία της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής, Τουρκική Γλώσσα VI, Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Αραβική Γλώσσα ΙΙ, Σερβοκροατική Γλώσσα ΙΙ
Μαθήματα Επιλογής, Ειδικά Οικονομικά Θέματα ΙΙ, Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πιστοληπτικός Έλεγχος, Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο, Σύγχρονοι Εθνικισμοί, Συλλογικές Ταυτότητες και Μειονότητες στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Γλώσσα, Θεσμοί και Ισλαμικοί Πολιτισμοί, Εθνογραφίες των Βαλκανίων, Τουρκική Γραμματεία και Πολιτισμός

Εξάμηνο 7ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Χώρου, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Προβλήματα Διεθνούς Ειρήνης, Ασφάλειας και Πολιτικής Σταθερότητας στην Α. και Ν.Α Ευρώπη
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής, Τουρκική Γλώσσα VII, Επιλογή 1 από 2 Γλώσσες: Αραβική Γλώσσα ΙΙΙ, Σερβοκροατική Γλώσσα ΙΙΙ
Μαθήματα Επιλογής, Οικονομική Μεγέθυνση σε Οικονομίες Μετάβασης, Αρχές Χρηματοοικονομικής, Δίκαιο Εμπορικών Συναλλαγών στη Ν.Α. Ευρώπη και την Παρευξείνια Ζώνη, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία, Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνών Σχέσεων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Θρησκευτική Ομολογία και Πολιτική Ιδεολογία, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και Διαβαλκανικές Σχέσεις, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία

Εξάμηνο 8ο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Χώρου, Οικονομικά της Εθρωπαϊκής Ένωσης, Προβλήματα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής, Τουρκική Γλώσσα VIII, Επιλογή 1 από 2 Γλώσσες: Αραβική Γλώσσα VΙΙΙ, Σερβοκροατική Γλώσσα VΙΙΙ
Μαθήματα Επιλογής, Βιομηχανική Οικονομική σε Οικονομίες Μετάβασης, Αρχές Διεθνούς Τραπεζικής, Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία, Πολιτική Οικονομία των Βίαιων Συγκρούσεων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Ισλαμισμός και Εθνικισμός, Κοινωνικοπολιτικά Οικονομικά Κείμενα Αραβικής Γλώσσας ή Κοινωνικοπολιτικά Οικονομικά Κείμενα Σερβικής Γλώσσας, Πρακτική Άσκηση (προαιρετική 3-6 μήνες), Διπλωματική Εργασία


Διάρκεια σπουδών (εξάμηνα): 8
Κατευθύνσεις: α) Βαλκανική
β) Σλαβική
γ) Ανατολική

Εκπαιδευτικές προοπτικές:

Επαγγελματικές προοπτικές: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:
σε ερευνητικά και πολιτιστικά ιδρύματα που ασχολούνται με τις Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές Σπουδές,
σε υπουργεία ως σύμβουλοι, μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι ή εμπειρογνώμονες,
σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς που αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα στις προαναφερόμενες χώρες,
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις προαναφερόμενες χώρες,
στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:
Α) Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
Β) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Γ) Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες.
Δ) Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
Ε) Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
ΣΤ) Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.


Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.uom.gr/index.php?tmima=8&categorymenu=2
 
επιστροφή